Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha

Výstava, Film, Divadlo, Volný čas, Hudba, Sport, Pro děti, Turistika

Rekvalifikační kurz Průvodce cestovního ruchu rozšířený o region Praha. Vhodná kombinace obou kurzů jako příprava ke zkoušce "Průvodce cestovního ruchu" a "Průvodce pro region Praha".

Rozsah oprávnění: Zkouška Průvodce cestovního rucu platí pro všechny cestovní kanceláře v oblastech domácího cest.r uchu (doprovod našich turistů u nás) a zahraničního cest. ruchu, tzn. že můžete doprovázet naše turisty do zahraničí a  zahraniční turisty na území ČR.

Zkouškou Průvodce pro region Praha prokazujete Vaši vysokou odbornost průvodce pro výkon průvodcovské činnosti na území hl. města Prahy.

Více na www.tyrkys.cz

Kontakty

www.tyrkys.cz

Termíny