Ztišení

Hudba

2. ročník festivalu meditační a etnické hudby

Účinkují

Pátek, 25. 6. 2010

17:00 - 21:00

HRA NA KONCOVKU (seminář), lektor Marek Gonda

Seminář hry na lidovou píšťalu koncovku - kromě výuky hry na tento nástroj vám lektor Marek Gonda v rámci semináře představí i některé z nástrojů, které používá při svých vystoupeních: koncovky, dvojačky, fujaru, gajdy, drumble (slovenské lidové nástroje), ukrajinskou dvojačku, bulharskou dvojačku, rumunský kaval, severoafrickou dvojgajdicu a africké pentatonické píšťaly. Seminář je určen jak pro ty, kteří nemají žádnou zkušenost s hraním na dechové nástroje, tak pro ty, kteří si svůj um chtějí rozšířit a zahrát si společně v kolektivu. Nástroje je možné si zapůjčit za poplatek 50,- Kč, po skončení semináře je možné nástroje i zakoupit!

„Človek už odpradávna nosí hudbu v sebe, vtiskuje se do něj z krajiny, ztradic, z poslechu. Vyrost jsem na středním Slovensku mezi Malou a Velkou Fatrou, aproto asi není až tak velkým překvapením, že jsem našel zalíbení ve slovenských lidových píšťalách, fujarách či koncovkách. Tuto životní radost jsem si ssebou odnesl i na Moravu, kde několik posledních let žiji.

Moje nadšení pro fujary, koncovky a další píšťaly se postupně rozšířilo i na etnické dechové nástroje zdalších částí světa (africké a balkánské píšťaly, didgeridoo). Po čase jsem pocítil, že se chci o tento poklad podělit i s lidmi okolo. Také proto jsem začal s učením hry na koncovky či fujary a všemožně se snažím uvést potěšení z hudby zpět do života a společnosti."

www.fujarka.cz

Sobota, 26. 6. 2010

9:00 - 11:30

DOTEKY MUZIKOTERAPIE (seminář), lektoři Pavel Nowak a Nikol Ubelauerová

Hudba léčí a stává se tak nejlepším a nejbezpečnějším průvodcem na cestě do hlubin vlastního vědomí. Práce s dechem, hlasem a hudebními nástroji s přirozeným laděním. Budeme se léčit, energetizovat, nabíjet se a harmonizovat. Přestože bude možné zapůjčení nástroje, je vhodné si donést vlastní oblíbený.

Kvůli zajištění dostatečného počtu nástrojů prosíme o přihlášky předem!

11:45 - 13:30

MAREK GONDA, koncert na lidové píšťaly, gajdy

„Človek už odpradávna nosí hudbu v sebe, vtiskuje se do něj z krajiny, ztradic, z poslechu. Vyrost jsem na středním Slovensku mezi Malou a Velkou Fatrou, aproto asi není až tak velkým překvapením, že jsem našel zalíbení ve slovenských lidových píšťalách, fujarách či koncovkách. Tuto životní radost jsem si ssebou odnesl i na Moravu, kde několik posledních let žiji.

Moje nadšení pro fujary, koncovky a další píšťaly se postupně rozšířilo i na etnické dechové nástroje zdalších částí světa (africké a balkánské píšťaly, didgeridoo)."

www.fujarka.cz

13:30 - 14:30

přestávka (oběd)

prezentace občanského sdružení M.O.S.T. zOstravy

Ostravské sdružení M.O.S.T. seznamuje zájemce shistorií, tradicemi a kulturou Tibetu. Informuje také o nepříznivé situaci voblasti dodržování lidských práv vtéto zemi. Vroce 2006 jsme zahájili humanitární projekt „KMOTROVSTVÍ NA DÁLKU". Prostřednictvím českých dárců jsou podporovány při studiu tibetské děti, které utíkají bez rodičů do indického exilu za vzděláváním, dále malí mniši studující tradičním způsobem vodlehlých ladackých klášterech.

www.ProTibet.org

14:30 - 15:30

CATENA MUSICA, koncert staré světské a duchovní hudby

Smíšený soubor Catena Musica se věnuje projektu staré světské a duchovní hudby, která oživujekoncerty a baví také jejich diváky. Do jejich repertoáru patří dále také spirituály, madrigaly, skladby pro smíšené komorní sbory a vadventním období také koledy. V roce 2001 vydaliCD s názvem „Ahoj, millénium" na kterém zaznívají duchovní skladby s doprovodem nástrojů a také a capella. Název sboru lze volně přeložit jako pouto hudby, což beze zbytku vystihuje vztah souboru k hudbě a ke zpívání. Zpívají pro radost a relaxaci, hudba je jim alternativou k současné dynamické době. V současnosti sbor tvoří 15 stálých členů.

http://catenamusica.cz/?file=kopl.php

15:45 - 17:45

CAMARA, tradiční africká hudba - bubny

„Kdo má to štěstí a narodí se v rodině Camara, jeho posláním pro život je rozdávat lidem prostřednictvím hudby radost a moudrost svých předků."

Skupina Camara čerpá z rytmů a písní národa Mandeng ze západní Afriky (Guinea, Mali, Burkina Faso, Pobřeží Slonoviny, ...), které se hrají při tradičních rituálech a slavnostech na místní lidové hudební nástroje, převážně rytmické (djembe, dunduny, yabara, zvonce, talking drum, ...). Skupinu založil po mnohaletém úsilí, pobytech na mnoha workshopech a vlastní dvouměsíční bubenické studijní cestě po Guinei a Mali Pavel Nowak. Shromáždil skupinku nadšenců a začali si rytmy aranžovat do podoby vlastních skladeb. Jejich vystoupení jsou vždy zážitkem plným energie a radosti z hraní, nenechají Vás jen sedět a poslouchat, ale přinutí vás k tanci.

www.camara.cz

17:45 - 18:45

přestávka (večeře),

prezentace Bhakti Yoga centrum Ostrava

www.kirtan.estranky.cz

18:45 - 20:15

HUDBA VTĚLE, koncert na nejrůznější etnické nástroje

„Nemalým záměrem naších setkání a vystoupení je splynout v souznění přítomného okamžiku a nechat život projevit se a manifestovat v jeho síle, kráse a majestátnosti skrze nás coby jeho nástroje."

Při koncertu skupiny zazní bubny djembe, tepající dynamickým zvukem Afriky. Šamanský buben navozující atmosféru ryzí a divoké přírody. Didgeridoo původem zAustrálie naplňující mysl i duši nekonečně poutavým zvukem. Mystické zvuky tibetských mís, zvonečků, kartálků a gongů nám navozující atmosféru chrámů v majestátních Himalájích. Loutna oud z říše tajemného Orientu. Nástroje strunné, jež svými melodickými vlnami rozechvívají nejen dřevo a kov.

http://hudbavtele.kreativne.com

20:30 - 22:00

VANDA NEČASOVÁ A MILUŠE BARTUSKOVÁ, koncert - hudební improvizace s tibetskými mísami, zvonky, zpěvem

Neděle, 27. 6. 2010

9:30 - 12:30

AFRICKÉ TANCE (seminář), lektorka Blanka Bartoszová

Afro je způsob, jak v sobě objevit tanec a schopnost vyjádřit se pohybem. Skýtá příležitost reagovat a komunikovat tancem s bubeníky, kteří nás budou doprovázet tradičními africkými rytmy. Objevit rytmus, najít radost a hravost ve svém nitru.

Kvůli zajištění dostatečně velkého prostoru prosíme o přihlášky předem!

www.bbdotek.cz

12:30 - 13:30

přestávka (oběd)

13:30 - 15:00

Ivo Halkoci a J. Petržela - koncert Setkání s hudbou a tichem

housle, zpěv manter a meditace

 

15:15 - 16:45

ZA HRANICEMI TICHA, koncert skupiny salikvotním zpěvem, doprovázeným tibetskými mísami, bubínky ...

17:00 - 19:00

RAGMAKAM ENSEMBLE, indická a turecká hudba

Tvorba současného seskupení Ragmakam Ensemble je inspirována jak klasickou indickou, tak i arabskou hudbou v podání 5 nástrojů: ragmakamtaru, houslí, sitáru, violoncella a peruánské flétny.

Repertoár tohoto hudebního souboru je složen výhradně z vlastních skladeb Edwarda Powella, které jsou inspirovány starobylými orientálními hudebními systémy RÁGA a MAKAM. Základní hudební forma klasické indické hudby se nazývá RÁGA. Jak RÁGy tak i MAKAMy mají společné to, že jsou základními hudebními vyjádřeními svých kultur, třebaže se v mnoha směrech také vzájemně liší. Edwardovi, který do hloubky prostudoval oba systémy, se jako prvnímu podařilo spojit oba styly do hudebního útvaru zvaného RAGMAKAM.

www.edwardpowell.com

Vprůběhu festivalu budou mimo vystaveny obrazy Blanky Bartoszové

Termíny