Korutanské bílé perly

Sport

Korutanské bílé perly

Tento zájezd je naší novou kombinací oblíbených rakouských řek. Zařadili jsme do něj i nádhernou a obtížnou říčku Gail (WW IV-III), který je velmi náročný, ale věříme, že Vás na něj předchozí Möll (WW I-III) a Lieser (WW II-III+) připraví.
Průběh zájezdu: Po nočním přejezdu do údolí řeky Möll se ubytujeme ve vodáckém kempu a dospíme noc. Odpoledne se pak vydáme na řeku a splujeme její 20 km dlouhý úsek se třemi zajímavými peřejemi.
Další den ráno se vydáme na Lieser. Je již výrazně obtížnější s velkým množstvím peřejí. Pod každou se ale najde klidnější úsek a tak plavbu určitě zvládnete. V pondělí ráno přejedeme přes hory k řece Gail. Ubytujeme se v kempu a vyrazíme na jeho lehčí úsek. Jeho horní část pak poplujeme poslední den našeho zájezdu a po jeho splutí se již budeme vracet domů.

http://ck-ra.cz/zajezd.php?ID=209&title=korutanske-bile-perly

Účinkují

CK RA-Zlín

http://ck-ra.cz/zajezd.php?ID=209&title=korutanske-bile-perly

 

Termíny