POVÍDÁNÍ NAHLAS

Film, Divadlo, Volný čas

Čtení z filmových scénářů Antonína Kachlíka (1923) provázené besedou s Janem Somrem, Jiřím Krampolem, Helgou Čočkovou, Zdeňkem Maryškou, Martinem Houskou, Danou Pilařovou a Jiřím Brožem.


Živý přenos  akce na: www.radiohortus.cz od 18:00 hod.  odkaz URADLIVE.CZ

Účinkují

J. Krampol,  H. Čočková, Z. Maryška, M. Houska, D. Pilařová,     J. Brož, J. Somr

Termíny