Seminář Síla záměru

Volný čas

Síla záměru

„Do svého života nejvíce přitahujeme to, na co nejčastěji myslíme, čemu nejpevněji věříme, co v hloubi duše očekáváme a co si nejživěji představujeme.“

 

 

Dvoudenní skupinové setkání zaměřené na znovunalezení sebedůvěry, tvůrčích schopností jedince a stanovení vlastních priorit v životě.

 

 

Dnešní člověk je od narození „zpracováván“ do obrazu svých rodičů, učitelů, společnosti a kolektivů, do kterých se v průběhu svého života dostává. Tak se vzdaluje od své přirozenosti, je ovlivňován světem, ve kterém vítězí ti „nejzajímavější“ a nejúspěšnější a postupem času ztrácí sám sebe. Pak je velmi těžké důvěřovat sám sobě v období hledání a nejistot.

Na semináři využíváme prastaré  duchovní zkušenosti lidstva, která vycházela z hluboké důvěry ve spiritualitu jako takovou, důvěru v to, že jak lidé, tak i celá příroda okolo nás – stromy, kameny, voda, slunce, obloha, zvířata – to vše je obdařené duší, která s námi chce a za určitých okolností i může komunikovat.

Pomocí těchto starých technik komunikace, práce se symboly, rytmu  a hudby  nás seminář povede k prohloubení našich přirozených schopností komunikovat se sebou samým a dozvědět se tak, co v životě potřebujeme, co chceme a jak můžeme využít naše silné stránky k prosazování svých představ.

Zkušenosti z této komunikace využijeme pro stanovení jasných priorit v našem životě, které podpoříme technikami práce s představami, využitím mentálního zobrazování a potvrzení k dosažení změn v našem životě a překonávání negativních návyků a předsudků.

Na semináři použijeme i arteterapii a to, co nám vyjeví naše představivost, budeme  zpracovávat také výtvarně. Vytvoříme si artefakt, který si odneseme pro umocnění našich snů a přání.

Formou zážitkového semináře se naučíme používat obrazotvornost a kreativní myšlení, jasně formulovat záměr, pracovat s tvůrčí energií a odstranit vnitřní zábrany vůči přirozené harmonii a seberealizaci.

 

Na setkání je vhodné vzít si s sebou pohodlné oblečení a deku na ležení.

 

Kdo: skupina maximálně 10 účastníků, bez věkového omezení.

Termíny: 10.-11.7.2010, v čase 9.00-18.00 hodin (s přestávkou na oběd)

Cena: 2 400 Kč

Lektorky: Mgr. Pavla Kubášková a Mgr. Karla Švejdíková

Informace: Pavla Kubášková, tel.  724 150 777, email. Karla Švejdíková: karla.svejdikova@autentico.cz

Termíny