UNIVERZITA JAZZOVÉ SEKCE

Volný čas, Hudba

JAZZOVÁ SEKCE / ARTFORUM pod patronací Středočeského Syndikátu novinářů, spouští během měsíce září první ročník semestrálního studia Univerzity Jazzové sekce.

Jedinečný projekt se zaměřením na kulturně politické dění minulého století. Studium se bude skládat zněkolika tematických okruhů: Historie jazzové, bluesové a folkové hudby přes její zrod vývoj až součastnou podobu. Dále se velmi intenzivně zaměří na mediální prezentaci, tvorba podkladů pro reportáže, samotnou dramaturgii a další činnosti spojené snovinářskou a publicistickou činností. Obsah přednášky se také dotkne historie naší republiky od jejího vzniku, přes temná období světové války, poválečných změn a režimní totality vbývalém Československu. Toto studium je otevřeno veřejnosti a přednáškový cyklus bude zakončen absolutoriem Jazzové univerzity.

Přednášet budou ikony soblastí disentu, novinářské činnosti a hudební teorie i praxe.

Cena za celé semestrální studium, jež zahrnuje 7 přednášek a samostudijní část, činní 2010 Kč. Nejzazším termínem kevidenci potencionálních uchazečů je stanoveno datum15. 8. 2010. Více informací o možnostech studia, programu a technických požadavcích pro uchazeče naleznete na www. radiohortus.cz, odkaz ARTFORUM.

První zcyklu přednášek se bude konat dne 2. 9. 2010 na adrese Jazzové sekce vPraze.

 

Účinkují

Petr Burda, Jiří Novotný, Karel Srp, František Cinger, Mikoláš Chadima, Josef Vlček, Joska Skalník, Martin Houska, František Mareš a mnozí další.

Termíny