Tajemství zrození a smrti

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška

• Cykly v životě člověka
• Rituály zrození a smrti
• Existuje něco před zrozením a po smrti?

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny