Kyberprostor včera a dnes

Výstava

Další z cyklu sociálně preventivních výstav tentokrát zacílená na problematiku rizik virtuálního světa a kyberšikany. Výstava vznikla ve spolupráci s Programem prevence kriminality Města Mělníka, Policí ČR, Městskou policií Mělník a Kriminalistickým ústavem Praha. 

Specializovanými programy pro školy provedou žáky problematikou kyberprostoru profesionální preventisté z regionu.

 Vernisáž se koná ve čtvrtek 21. 9. 2017 od 17:00 hodin ve velkém sále.

Termíny