Myslivecké slavnosti Strakonice

Výstava, Volný čas, Hudba, Pro děti

Myslivecké sdružení Dražejov
pořádá na fotbalovém hřišti ve Strakonicích - Novém Dražejově
v sobotu dne 3. července 2010 od 13:00 hod.

M y s l i v e c k é S l a v n o s t i

Pro návštěvníky je připraven bohatý program, kdy slavnostem bude předcházet v dopoledních hodinách Svatohubertská mše v kostele v Katovicích za účasti souboru lovecké hudby a klubu sokolníků.

Program slavností také představí loveckou hudbu v podání souboru Jihočeských trubačů-trubačské školy Josefa Selementa, ukázky výcviku loveckých dravců se zajímavými informacemi ze života sokolníků, dále představení loveckých psů, proběhne slavnostní ceremoniál přijímání mezi myslivce, pasování myslivce na lovce podle ulovené trofejové zvěře, a také předání mysliveckých vyznamenání a ocenění. Připraven je i bohatý program pro děti se soutěžemi a ukázkami živých ptáků, ale stejně tak i soutěže pro dospělé diváky, jako např. Hubertské hádanky, poznávání hlasů zvěře a ptáků, a další. Účast přislíbili i umělci a představitelé nejenom mysliveckých dovedností, ale i umělecký řezbář, skupina historického šermu, atd.
Pro připomenutí momentů z historie bude instalována výstava dobových fotografií ze života myslivců, ale také i snímky z běžného života našich předků v Dražejově a okolí. Chybět nebude ani přehlídka loveckých pomůcek, vybavení a trofejí.
K tanci i poslechu hraje oblíbená kapela SCÉNA.

Pro gurmány a milovníky dobrého jídla budou připraveny různé myslivecké a rybářské speciality, bez kterých se pořádné myslivecké slavnosti nemohou konat.

Předpokládaný harmonogram:
v cca 10:00 hod. - Svatohubertská mše - kostel v Katovicích
v cca 13:00 hod. - slavnostní zahájení na fotbalovém hřišti v Novém Dražejově

MS Banín Dražejov srdečně zve všechny myslivce s rodinami, ale i ostatní milovníky dobré zábavy a nevšedních zážitků k prožití příjemného dne. Pro všechny účastníky i návštěvníky vstup zdarma.
Kontakt: Ladislav Hořejší - tel. 603360790, horejsi@email.cz

Termíny