Hračkyáda - Eurocenter Hradec Králové

Pro děti

Přines si svou hračku a vyhraj - zábavný den plný soutěží a pěkných písniček pro děti

Účinkují

herečka Východočeského divadla - Martina Sikorová - 11 h

herečka Eva Hrušková - pohádka o Popelce - 14 h

Další dokumenty k akci

  
Termíny