František Bukáček

Výstava

Výstava je uspořádána u příležitosti 100. výročí narození akademického malíře Františka Bukáčka.

Těšit se můžete na umělcovy obrazy s květinovou tématikou, zátiší a krajinomalby. Na výstavě se podílí Střední škola zahradnická Litomyšl, proto budou výstavní sály galerie vyzdobeny květinovými vazbami podle motivů z obrazů Františka Bukáčka.

Vernisáž se koná vsobotu 19. června od 14.00 hod. ve výstavních sálech galerie v barokní radnici, Palackého nám.

Obrazy Františka Bukáčka dovedou do interiéru vnášet krásu a vytvářejí atmosféru příjemného uměleckého zážitku. V letošním roce Městské muzeum a galerie Polička připomíná výstavou 100. výročí narození tohoto malíře Českomoravské vysočiny.

František Bukáček se narodil 25. dubna 1910 v Moravských Křižánkách na selském statku. Obdivoval louky kolem řeky Svratky, zalesněné kopce, kamenité stráně, ale především mikrosvět květin a kytic. Od 5. třídy navštěvoval školu v Poličce a bydlel u svého strýce ing. Františka Bukáčka, který byl starostou muzejního spolku a významným národopisným pracovníkem. V roce 1933 přivedla životní cesta Františka Bukáčka na pražskou akademii k profesoru Vratislavu Nechlebovi. Využíval své schopnosti vidět a charakterizovat výtvarnými prostředky vlastnosti předmětů a přirozeně dělil svoji pozornost mezi portrét, krajinomalbu, zátiší a květiny. Posléze však největší díl pozornosti věnoval zátiším a hlavně květinám. Ty ho uchvacovaly nekonečným bohatstvím barev a tvarů. Od konce 50. let (kdy se stal ředitelem poličského muzea) se škála barev rozzářila, tahy štětce se uvolňovaly a nabývaly na ráznosti. Uměleckým vyzvedáváním krásy přírody vyjadřoval svůj vztah k životu a k hodnotám, které jej činí šťastnějším. Novodobé malířství na Vysočině má dlouhodobou tradici ao d roku 1941 mělo možnost pravidelných výtvarných konfrontací v rámci Východočeského uměleckého salonu vPoličce, jehož pravidelným účastníkem byl i František Bukáček. Jako klasik je zastoupen ve stálé expozici poličské galerie. Zemřel vroce 1988.

Nynější výstava je připomínkou jeho tvůrčího odkazu a jistě potěší všechny jeho příznivce.

Termíny