Závěrečný koncert sezóny

Hudba

Závěrečný koncert sezóny smíšeného pěveckého sboru Musica Oeconomica Pragensis.

Zazní skladby Jana Nováka, Zdeňka Lukáše a dalších.

Výtěžek z koncertu bude věnován na instalaci zvonů do věže vinohradského kostela.

Koncert se koná pod záštitou rektora VŠE prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc.

Účinkují

Musica Oeconomica Pragensis

Michelle Hradecká - varhany

řídí: Martina a Kryštof Spiritovi

Kontakty

www.sbormop.cz

Termíny