Týden hispánské kultury v Plzni

Výstava, Film, Divadlo, Volný čas, Hudba, Pro děti, Turistika
  • Týden nabízí plejádu kulturních aktivit reprezentujících kulturní a uměleckou rozmanitost zemí hispánské a portugalské jazykové oblasti.

  • Mapuje vazby mezi hispánskou a českou kulturou.

  • Zakládá tradici každoroční festivalové přehlídky propagující hispánskou kulturu v Čechách a zejména pak v Plzeňském kraji, podporuje kandidaturu města Plzně na Evropské město kultury 2015.

  • Podporuje nově zřízenou bilingvní sekci Gymnázia Luďka Pika a staví na úzké spolupráci s vedením, profesory, lektory a studenty tohoto gymnázia.

  • Začleňuje do příprav a aktivit další školy a vzdělávací instituce včetně Západočeské univerzity v Plzni a podílí se tak na aktivizaci studentů a podpoře zájmu o hispánskou kulturu.

  • Vytváří společný prostor vztahů a vazeb mezi hispanoamerickým a českým světem napříč rozmanitými žánry a kulturními projevy v hudbě, divadle, gastronomii,literatuře a divadle

Účinkují

Edita Adlerová, Jarka Rychterová, Virginia Delgado, Jana Drdácká, Eduard Zubák, Arsa y Toma...

Kontakty

www.cskv.cz

Termíny