Velká Muzejní noc Muzea středního Pootaví

Volný čas, Turistika
Program muzejní noci: výroba pravěké keramiky, ukázky dobové zbroje, vedení loutek, výuka hry na dudy, promítání filmů, slavnostní otevření černé kuchyně s doprovodným programem.
Termíny