Bělečské půtky a šarvátky XII.

Volný čas, Pro děti

Spolek hradu Jenčov si Vás dovoluje pozvat na tradiční akci Bělečské půtky a šarvátky, která se uskuteční 12. června 2010 od 15 hodin na návrší kostela sv. Mikuláše v Bělči. Uvidíte představení:

Turnaj - za pravdu, víru a právo (Praecedo Regis)

Orientální tance (Taneční divadlo FAE)

Kterak hradní paní kplotně vrátiti (W-Arlet)

Indický chrámový tanec Bharata Natyam (Taneční divadlo FAE)

Příběhy zvykřičené krčmy (W-Arlet)

O starém a novém meči (Spolek hradu Jenčov)

Orientální tance (Taneční divadlo FAE)

Ukázka středověkého tance (Praecedo Regis)

Předvádění zbraní a zbroje (Praecedo Regis a W-Arlet)

Podivuhodné kousky poníka Prince (Václav Staněk z Koňského dvorce Chmelištná)

Dále se můžete těšit na občerstvení ze středověké krčmy „U spálené nohy", na středověkou kovárnu a lazebnu. Děti (a samozřejmě i dospělí) budou mít možnost vyzkoušet si tkaní a výrobu keramiky na hrnčířském kruhu.





Účinkují

společnost života středověkého W-ARLET

Taneční divadlo FAE

skupina historického šermu Praecedo Regis

Václav Staněk z Koňského dvorce Chmelištná

Spolek hradu Jenčov





Termíny