Program finanční gramotnosti pro dospělé - přednáška ZDARMA!

Kurzy, vzdělání, konference
Klub rodičů – přednášky ZDARMA!

Díky dotačnímu projektu z EU Vám nabízíme ZDARMA přednášky pro dospělé v rámci Klubu rodičů. Vybíráme taková témata, která přispívají ke zvýšení kompetencí rodičů při podpoře domácí přípravy dětí a zvyšující motivaci k podpoře vzdělávací kariéry dětí.

VŠE O PENĚZÍCH aneb JAK PENÍZE VYDĚLAT, ŘÍDIT, SPRAVOVAT A ROZMNOŽOVAT

Objevte svět financí a cestu k osobní svobodě a finanční nezávislosti. Naučte se základním dovednostem s penězi, a to: jak se dají peníze vydělat, řídit, spravovat a rozmnožovat, tak aby v životě člověka přinášely jistotu, bezpečí, radost a naplnění.

Proč se kurzu zúčastnit?

  • Získáte praktické dovednosti, jak si ve svém životě uspořádat finance tak, aby vám dobře sloužily a přinášely radost.
  • Získáte znalost hodnoty své práce na trhu a vylepšíte si vyjednávací postavení v zaměstnání nebo podnikání.
  • Získáte dovednosti efektivně investovat a utvářet si svůj vlastní majetek (bohatství).
  • Získáte spokojenější život bez zadlužování a půjček.
  • Získáte finanční stabilitu každodenního života.
  • Získáte dovednosti vytvářet si pravidelné pasivní příjmy.
  • Získáte více volného času pro sebe, pro to co vás baví, pro svou rodinu, a pro své přátele.
  • Získáte možnost stát se více finančně nezávislým.
  • Získáte větší sebedůvěru a sebelásku, a otevřete si nové příležitosti své vlastní seberealizace a smyslu života.
  • Získáte zpět svou dovednost – NAUČIT SE POUŽÍVAT ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM.

Zahájení provozu Klubu rodičů je 26.4. 2017 a ukončení 31.12.2018. Po tuto dobu mají účastníci přednášky konané v rámci klubu zdarma. Maximální kapacita přednášk je 15 rodičů. Na přednášky se mohou do účastníci hlásit průběžně jednotlivě.

Realizováno v rámci projektu „Lepší život na Praze 5“ (CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000197), který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu.

 

Rezervace:

http://www.mamprostor.cz/udalosti/program-financni-gramotnostni-pro-dospele/

Termíny