Klubovna pro děti – přednáška O naší přírodě ZDARMA

Pro děti

Příroda kolem nás a jak se v ní chovat Klubovna pro děti – přednášky ZDARMA!

Díky dotačnímu projektu z EU Vám nabízíme zdarma 1x měsíčně zajímavé přednášky pro děti v rámci odpolední Klubovny pro školní děti.

Vhodné pro děti ve věku od 8-15 let.

Milou formou si děti osvojí, jak ctít přirozené zákony přírody a lesů 

V rámci naší dětské odpolední klubovny jsme pro děti nachystali další skvělé téma. Proč je dobré se v naší krásné přírodě chovat ohleduplně a zodpovědně. …že se v lese nerámusí, nekřičí ani nepíská, protože za křovím by se mohl polekat zajíc nebo srnka. …že všechen odpad, co nám zůstane po lahodné svačince v přírodě, si zase odnese domů nebo vyhodíme do koše v nejbližší vesničce či městě. A proč je dobré znát pravidlo: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“ Tohle všechno se děti dozví od lektora Ing. Marka Krause z Českomoravské myslivecké jednoty.   témata přednášky: 

  • jak se v přírodě pohybovat a kudy
  • chráněné rostlinky a neznámé plody
  • kde tábořit nebo si rozdělat oheň
  • zvířátka v přírodě

Realizováno v rámci projektu „Lepší život na Praze 5“ (CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000197), který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu.

 

Rezervace:

http://www.mamprostor.cz/udalosti/klubovna-pro-deti-prednaska-priroda-kolem-nas-a-jak-se-v-ni-chovat-zdarma/

Termíny