Svěžíma očima 2010 (3. ročník soutěžní přehlídky audiovizuální tvorby dětí a mládeže)

Film
Termíny