Nové Město Pražské, jak ho ještě neznáte

Volný čas, Turistika, Kurzy, vzdělání, konference

Co se dozvíte? 

  • o založení Nového Města pražského,
  • o významu Nového Města pražského,
  • o urbanistickém pojetí Nového Města,
  • jak vypadal prostor Nového Města před a po jeho založení,
  • poznáte důležité stavby, které byly součástí založení Nového Města, jako byly farní, klášterní a kapitulní kostely, kláštery a Novoměstská radnice,
  • uvidíte dokumentaci největších urbanistických proměn Nového Města v pozdějších dobách,
  • seznámíte se zmizelými stavbami z doby založení i z pozdějších dob.

Náplní lekce bude pojednání o založení Nového Města pražského, jeho významu a urbanistickém pojetí. Srovnán bude i prostor nového Města před a po jeho založení. Bude pojednáno také o jednotlivých důležitých stavbách, které byly součástí založení Nového Města, jako byly farní, klášterní a kapitulní kostely, kláštery a Novoměstská radnice. Součástí přednášky bude také kapitola o největších urbanistických proměnách Nového Města v pozdějších dobách a zmizelých stavbách z doby založení i z pozdějších dob.

V průběhu přednášky uvidíte velmi bohatou obrazovou dokumentaci, která Vás zavede do míst, která nejsou běžně pro návštěvníky přístupná (a nebo již některé stavby neexistují).


Přednáška je vhodná pro průvodce, průvodce Prahou, pedagogy středních i základních škol, pro zájemce o historii a studenty středních a vysokých škol. 

Přednáška je vedena zajímavou, poutavou a přehlednou formou. 

Termíny