Samostatný pracovník cestovní kanceláře

Kurzy, vzdělání, konference

Proč studovat kurz v TYRKYSu?  

Po složení státní zkoušky obdržíte osvědčení, které je veřejnou listinou (státní vysvědčení na dokumentu SEVT s kulatým razítkem a státním znakem).

Osvědčení má kvalifikační dovětek EU – tzv. European Qualifikation Framework – EQF - usnadňuje mobilitu průvodce mezi jednotlivými zeměmi.

akreditace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR pod číslem jednacím 17420/2015-1/450.   

Zkouška profesní kvalifikace: Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury, PK65-032-N

 

pracovník cestovní kanceláře, v cestovce Cílová skupina: Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí pracovat na některé z pozic v cestovní kanceláři nebo cestovní agentuře a nemají dosud praxi a zkušenost v cestovním ruchu. 
Kurz je také vhodný pro zájemce s předchozí praxí, kteří si mají zájem své znalosti více rozšířit.

Po složení zkoušky si můžete také založit vlastní cestovní agenturu a zkouška profesní kvalifikace Vám pomůže při doložení odborné způsobilosti pro získání koncese cestovní kanceláře.

Práce v cestovní kanceláři je velmi zajímavá, pestrá a flexibilní. Ve většině pracovních pozic využijete a zdokonalíte své jazykové znalosti. 

V průběhu kurzu se seznámíte s hlavními činnostmi  jako například:

příprava zájezdu a tvorba programu v rámci příjezdové i výjezdové turistiky

výběr a objednávka služeb potřebných k realizaci zájezdu

prodej zájezdů, propagace a reklama v cestovním ruchu

 provizní prodej zájezdů.

V průběhu kurzu si také připravíte vlastní zájezd (produkt).


Studijní plán kurzu:

Využívání znalostí zeměpisu České republiky, Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu (oblasti letní a zimní turistiky, destinace poznávacího i pobytového cestovního ruchu)

Příprava tuzemských a zahraničních zájezdů     

Nabídka a prodej zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu

Zajišťování tuzemských i zahraničních zájezdů

Evidence a vyúčtování prodaných zájezdů a služeb

Marketing v cestovním ruchu


Odborní lektoři a metody výuky: v kurzu Vás budou učit naši odborní lektoři (většina našich pedagogů přednáší na vysokých školách), kteří mají vlastní bohaté zkušenosti s podnikáním v cestovním ruchu.

K dispozici je řada materiálů z cestovních kanceláří jako například katalogy, vouchery, ukázky smluv, objednávek atd. V průběhu kurzu máte možnost konzultovat s odborníky cestovního ruchu.

Cena kurzu:  6 900 Kč obsahuje vlastní kurzovné a studijní materiály na CD. 
(zkouška není zahrnuta v ceně, neboť její vykonání zcela závisí na vůli klienta)

Zakončení kurzu: Kurz směřuje ke státní zkoušce Profesní kvalifikace Samostatný pracovník cestovní kanceláře a agentury PK – 65-032-N. 
Zkouška PK 65-032-N je státní zkouškou autorizovanou Ministerstvem pro místní rozvoj a je v současné době nejvyšším možným stupněm kvalifikace v rámci tzv. celoživotního vzdělávání.

Termíny