Besedy na mlejně

Volný čas

Beseda s Věrou Janouškovou

Ve středu 2. 6. 2010, v 19 hodin

Po raných realistických sochách začala Věra Janoušková experimentovat s ruznými materiály, jejich spojením a také výrazně zjednodušila figuru. Před polovinou šedesátých let začala sestavovat objekty a reliéfy ze starých smaltovaných předmětů. Tehdy se priblížila mezinárodnímu proudu nového realismu a pop artu. Byla zakládající členkou skupiny UB 12, patřila do okruhu nové figurace. Stala se jednou z nejoriginálnejších českých sochařek.

Účinkují

Věra Janoušková

Termíny