VI. diecézní setkání seniorů a jejich přátel

Volný čas

Předprogram:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie:

8:30 - 9:00 - Modlitba zástupců vikariátu

Hlavní program:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie:

9:00 - Slavnostní bohoslužba - hlavní celebrant Mons. Josef Suchár, biskupský vikář pro diakonii

Nové Adalbertinum - Velký sál

10:15 - 11:00 - P. Jan Rybář SJ: "Kněz - bratr váš"

11:00 - 12:15 - Občerstvení a společné sdílení

12:15 - 13:00 - Věra Luxová: "Politická angažovanost křesťanů"

13:00 - 13:15 - Přestávka

13:15 - 14:00 - Ženský pěvecký sbor Vlasta - vystoupení

Akce se koná pod záštitou arcibiskupa Mons. Karla Otčenáška, který přijde během setkání účastníky pozdravit.

Informace a přihlášky:

Biskupství královéhradecké - Diecézní centrum pro seniory

Velké nám. 35

500 01 Hradec Králové

tel.: 495 063 661 nebo 737 215 328

e-mail: dcs@diecezehk.cz

 

Účinkují

Mons. Josef Suchár, P. Jan Rybář SJ, Věra Luxová, pěvecký sbor Vlasta

Kontakty

www.dcshk.cz

Termíny