Praha - Džbán - světový sraz motorkářského klanu Hells Angels

Volný čas

Pekelní andělé se scházejí každý rok v jiném evropském městě. První buňka Pekelných andělů vznikla v roce 1948 v kalifornské Fontaně. Jméno Hells Angels odkazuje k 303. bombardovací letce, která bojovala za druhé světové války. V současnosti existují kluby ve zhruba 30 státech včetně Česka.

 Hells Angels jsou izolovaným světem s vlastními zákony. V čele stojí prezident a noví uchazeči musí projít dlouhým přijímacím rituálem.

Termíny