ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY

Výstava, Volný čas, Pro děti

 11. ročník noční prohlídky města Poličky


Letošní 11. ročník noční prohlídky města Poličky s názvem Čas pro neobyčejné zážitky bude věnován významnému poličskému rodákovi BOHUSLAVU MARTINŮ, neboť si vletošním roce připomíná 120 let od skladatelova narození. Připravované aktivity by proto měly být inspirované jeho uměleckou tvorbou a životem v Poličce. Večerní akce je zařazena do programu Roku Bohuslava Martinů v Poličce 2010.

Začátek večerního putování v 19:00 hod. v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.


Program Času pro neobyčejné zážitky:
1. Centrum Bohuslava Martinů

Šaffova ulice

19.00 - 24.00 hod.

Volný vstup

Po celý večer pro vás budou zpřístupněny expozice Centra Bohuslava Martinů. V expozici Historie města Poličky nahlédnete například do středověku a obléknete si dobový oděv. Dobu barokní vám přiblíží repliky soch zMorového sloupu a na trhu z19. století si budete moci odvážit 5 lotů máku a odměřit loket plátna.

Expozice Sklářství na Horácku bude doplněna ukázkou nástrojů a nářadí, které hutní mistři používali ve škrdlovické sklárně.

Ve třídě Bohuslava Martinů se můžete vrátit do dob svých dědů a prohlédnout si výstavu „Kterak pan učitel ku vzdělání a dobrým mravům svá dítka vedl". Vyzkoušet si můžete krasopis i psaní olůvkem na břidlicové tabulky.

Pro malé i velké je připravena výstava ZRZAVÝ MARTINŮ aneb Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým

a skladatelem Bohuslavem Martinů. Výstava představí oba umělce vopačných rolích - Martinů jako výtvarníka a Zrzavého jako milovníka hudby. Návštěvníky sdětmi jistě zaujme hravá dotyková část výstavy a milovníky umění originální grafiky Jana Zrzavého.

Vprůběhu večera vám bude představen tištěný Průvodce po stopách Bohuslava Martinů v rámci hodinových procházek svyprávěním o místech spjatých spoličským rodákem, které začínají v 19.00, 20.00 a 21.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.

20.30 hod. - AV sál CBM - program dětí ze ZUŠ Bohuslava Martinů

Monology z děl Bohumila Hrabala (Václav Větrovský - sklenice Grenadýny, Dorota Dvořáková).

 

2. Městská knihovna Polička

Palackého náměstí

19.00 - do nevidím

Na dvorku knihovny na vás čeká dobré víno a hudba se špetkou poezie.

22.00 hod. - Vernisáž výstavy MLADÁ POLIČsKÁ FOTOGRAFIE

23.00 hod. - filmová premiéra „Andyho film" na dvorku muzea

 

3. Výtvarný obor - ZUŠ Bohuslava Martinů

Hradební bašta vparku, ulice Komenského

19.00 - 24.00 hod. - než dohoří svíce

Ukázky z projektů a dětských prací nasvícené svíčkami doprovázené příjemnou hudbou Bohuslava Martinů.

 

4. Středisko volného času MOZAIKA

nám. Bohuslava Martinů

19.00 - 22. 00 hod.

Mozaika na téma „Naše město" - výstava, hry, zábava

pro děti i dospělé.

 

5. MOZAIKA - vypouštění plovoucích luceren spřáními na Synský rybník.

22.15 hod. - Sraz slucernami u mostu vMěstském parku - napíšeme přání, zapálíme lucerny a pustíme po vodě.

Lucerny je možné zakoupit během večera na jednotlivých stanovištích.

 

6. ART studio Gracias

Šaffova ulice

19.00 - 23.30 hod.

Výstava vlastní tvorby a pro zájemce konzultace s autorem o problematice zpracování plochého skla a keramiky a praktické využití v interiéru i exteriéru bytů a firemních prostor.

 

7. Síň řemesel

Na Bídě

19.00 - 24.00 hod.

Zhlédnete zde tradiční řemesla - předení, tkaní, šperkování, řezbáře, mydlářku - praní prádla na valše vneckách.

Po delší době přijede sklářka sfoukáním skla na kahanu. Také kartářka, medař smedem a medovinou.

Šikulové si budou moci namalovat hrneček na čaj či kafíčko.

Připravena je výstava paličkované krajky kvýročí Bohuslava Martinů vhudbě.

 

8. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička

nám. Bohuslava Martinů

19.00 - 22.00 hod.

Ukázka výrobků z volnočasových aktivit žáků ubytovaných v Domově mládeže.

Prezentace praktického vyučování - nail art.

 

9. Hasičský záchranný sbor a Sbor dobrovolných hasičů Polička

Starohradská, stanice HSZ v Poličce a hasičská zahrada

19.00 - 23.00 hod.

Připravena pro vás je prohlídka techniky a vybavení profesionálních a dobrovolných hasičů s výkladem. Seznámení se s prací a životem hasičů.

 

10. ZŠ Na Lukách

ulice Švermova

19.00 - 23.00 hod.

Ve školních prostorách si pro vás žáci připravili výtvarné práce na téma „Co Čech to muzikant".

 

11. Masarykova ZŠ

Nábřeží svobody - budova pavilonu

19.00 - 24.00hod.

„Kouzlo studánek" - náhled do života a díla Bohuslava Martinů interaktivní formou; výtvarné práce inspirované hudbou.

 

12. Vinotéka „Pod věží"

nám. Bohuslava Martinů

19.00 - 24.00 hod.

Hudba, krásné děvy, dobré víno ... vše co miloval Bohuslav Martinů.

 

13. Dobrotovo kafíčko

Masarykova ulice

19.00 - 22.00 hod.

Prodej zmrzliny

 

14. Divadelní Klub

Vrchlického

19.00 - 24. 00 hod.

Po dlouhém putování přijde vhod vychlazený mok.

Termíny