Tomáš Ruller: PERFORM-MADE / Odolné okamžiky

Výstava, Volný čas

Retrospektivní výstava představí dosavadní tvorbu brněnského rodáka a performera Tomáše Rullera (*1957), významného představitele akčního umění a jednoho z prvních tvůrců českého videoartu. Brněnská výstava se soustředí na fotografie a objekty, představuje Rullerovo dílo z hlediska klasické obraznosti, zatímco v Galerii hlavního
města Prahy 2018 bude kladen důraz na element času a pohyblivý obraz.

Sedm kapitol v jednotlivých prostorech představuje v Domě umění přehled Rullerova díla s důrazem na fotografie, objekty a instalace, doplněný výběrem nejdůležitějších videoprojekcí od počátku jeho tvorby v roce 1974 až do současnosti. Jednotlivé části výstavy vedou diváky od počátečních akcí v 70. letech v přírodě a alternativních společenstvích, přes Rullerovu tvorbu 80. a 90. let až k dokumentacím alchymistických
experimentů.

K výstavě vychází bohatě ilustrovaná monografie. Historické reflexe současných českých kunsthistoriků, rozhovory s autorem i jeho vlastní teoretické úvahy dokreslují obraz jeho tvorby v sociokulturním kontextu a poskytují klíč k pochopení jeho díla.

Výstava se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna, Ing. Petra Vokřála.

Vernisáž 12. 9. v 18.00


Komentovaná prohlídka 20. 9. v 17.00

Kontakty

www.dum-umeni.cz

Termíny