Lochovické kejkle

Divadlo, Volný čas, Hudba, Pro děti

4. ročník letního historicko-fantazy festivalu Lochovické kejkle, proběhne dne 12.6. 2010 v Lochovicích.

 

Organizátoři z řad Klubu Betlém a fantasy skupin Dol Amroth a Armetských rytířů se opět chystají obohatit kulturní dění v Lochovicích a jejich okolí, pořádáním již tradiční celodenní akce Lochovické kejkle. Podobně jako minulý ročník zde budou kromě skvělých vystoupení hudebníků, šermířů a tanečníků také dobové tržiště se spoustou jídla, pití a drobností nejen do domácnosti. Krom již tradičně chystaného dětského koutku, který využijí hlavně menší návštěvníci akce, pro ty starší a zručnější zde bude možnost naučit se střílet z luku, projet se na koni a mnoho dalšího. Festival samotný bude 12.června v 10:00 slavnostně otevřen klíčem dvorního šaška Lochovických kejklí. Letní festival Lochovické kejkle je kulturně vzdělávací akcí pro děti, mládež, rodinu a širokou veřejnost. Příjemnou formou se zaměřuje na rozvoj historickokulturního povědomí, rozvoj obrazotvornosti a fantazie. Svým obsahem částečně navazuje i na průběžnou činnost Klubu Betlém - na kurz historických tanců. I přes to, že je festival na otevřeném porstranství, tak je připraven i na nepřízeň počasí.

Festival sice není velký v celostátním měřítku, ale na regionální úrovni má své pevné místo. V oblasti Hořovicka jej lze považovat za jednu z dominantních a nejnavštěvovanějších akcí. Jeho návštěvnost je cca 400 lidí.

Výtěžek akce bude následně použit na přestavbu a vybavení prostor pro podpůrné služby Azylového domu sv. Josefa vLochovicích. Tento azylový dům poskytne přechodné ubytování a podpůrné služby rodičům sdětmi, kteří se ocitli vnepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem je pomoci překlenout těmto rodinám obtížnou životní situaci a snížit nežádoucí dopad krizové situace rodiny na další vývoj dítěte. Tento projekt je realizován Farní Charitou Beroun.

 

Na shledání se těší Vaši organizátoři akce.

 

Kontakty

www.kejkle.eu

Termíny