Tichý hlas

Hudba

Již po deváté v neděli odpoledne 6. 6. 2010 ožijí Libčice nad Vltavou festivalovým dění. Již po deváté se sejdou křesťané a Židé, aby společně dali najevo, byť „tichým hlasem", svou touhu po pokoji a míru ve Svaté zemi.

Účinkují

Mišpacha, Geshem, Slávek Klecandr, Dáša Voňková, Karel Diepold, Petr Linhart, Klec...

Termíny