Oslavy města

Volný čas

VMikulově se budou ve dnech 28. a 29. května konat historicky první Oslavy města, které by měly založit tradici do budoucna. Každoročně tak nabídnou návštěvníkům koncerty, vystoupení místních kapel a spolků, ale také ohlédnutí do historie Mikulova.

Účinkují

Letošní program bude zahájen vpátek 28. května v15 hodin vernisáží výstavy soutěžních děl mikulovských občanů vMěstské galerii. Výstava stematikou Mikulova potrvá do 6. června a práce poté zůstanou ve vlastnictví města. Každoročně by se tak měl rozšiřovat odkaz pro budoucí generace. Vprůběhu Oslav města můžete také zhlédnout výstavu starých fotografií a seznámit se snejdůležitějšími mezníky vhistorii Mikulova.

V17 hodin se vMěstském kině uskuteční ocenění osobností za rozvoj a reprezentaci Mikulova voblasti kultury a sportu i za mimořádné činy. Tato událost je letos poprvé přístupné široké veřejnosti a novinkou bude také ocenění žáků mikulovských škol, kteří šíří věhlas našeho města.

Oslavy budou pokračovat vsobotu 29. května od 9.30 hodin na Náměstí. Představí se děti z mikulovských mateřských i základních škol, soubor Kaštánek předvede hodové pásmo, vystoupí také Palavěnka, pěvecký sbor Gaudium, dechová hudba Mikulovanka a cimbálová muzika Kasanica. Vodpoledních hodinách se program přesune na amfiteátr. Od 14 hodin se představí mladé hudební a taneční skupiny Junior Band, Orient Dance Group, Lichers, Original Crew a Infernal Crew, Mrs. Hill, Wild eggs, Grimmord a Groundkeeper. Kapela Five Alive zahraje od 19.30 hodin a vyvrcholením Oslav města bude koncert kapely Laura a její tygři sIlonou Csákovou. Ti roztančí návštěvníky amfiteátru od 21 hodin.

V pátek ráno i večer, v sobotu a v neděli ráno se vznesou nad Mikulovem horkovzdušné balóny. Vsobotu v18 hodin se uskuteční let O pohár starosty. Zájemci o vyhlídkové lety se mohou přihlásit na telefonním čísle 519444588 nebo na e-mailu janderkova@mikulov.cz. Cena letenky je 4200 korun.

km

Termíny