Náchodské Kuronské slavnosti

Výstava, Divadlo, Volný čas, Hudba, Pro děti, Turistika

                                   Město Náchod pořádá ve spolupráci s Územní památkovou                                 správou na Sychrově a Státním zámkem Náchod

 

NÁCHODSKÉ KURONSKÉ SLAVNOSTI

 

PÁTEK 8. ZÁŘÍ 2017

 

20.30 hodin

SLAVNOSTNÍ KONCERT

děkanský kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí v Náchodě

Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové  

pod vedením Mgr. Jaromíra Křováčka

 

 

NÁCHODSKÝ ZÁMEK OŽÍVÁ

SOBOTA 9. ZÁŘÍ 2017

 

 stánky s řemesly a občerstvením

prohlídky zámku 9.00–19.00 hodin

noční prohlídky s oživlými postavami 21.00–23.00 hodin

otevřená vyhlídka na terase

 

  I. nádvoří – Zámecký sklep

15.15–15.40    O Palečkovi – maňásková pohádka, B. Němcová – J. Holasová

16.00–16.25    Hrnečku vař – maňásková pohádka, K. J. Erben – J. Holasová

 

I. nádvoří –Velký sál

16.00–16.45    Koncert pro vévodu

                        Smyčcový orchestr ZUŠ Náchod

 

II. nádvoří

17.00 – 17.20  Pěvecký sbor Hron

 

III. nádvoří

řemeslné tvoření

(ukázka tradiční řemeslné výroby, vlastní výroba předmětů, stánkový prodej)

balónky pro děti

žonglérské workshopy pro děti       

 

Zámecká kaple

11.00–11.45    MUSICA PER GAUDIUM – Hudba v labyrintu času

                   soubor staré hudby SVČ Bájo Česká Skalice

Podium

 

10.00–10.15    Pohádka "O dvanácti měsíčkách"– dramatický kroužek ZŠ Velké Poříčí                 

10.25–10.40    Zvedněte kotvy, vyplouváme – MŠ Velké Poříčí 

10.45–11.05    Pěvecké a taneční vystoupení – ZŠ Staré Město

11.10–11.30    Hudební pohádka „O dvanácti měsíčkách“– ZŠ Babí

11.50–12.50    Smíšený sbor Kácov – Nové Město nad Metují

 

14.00–14.30    Slavnostní přivítání družiny vévody Kuronského

14.40–15.00    Pohádkový kolotoč s kouzelníkem Carlem

15.10–15.25    Orientální tance – SVČ Déčko Náchod

15.30–15.35    Spolek panstva na tvrzi Žíželeves – tanec polonéza

15.45–16.05    Módní přehlídka – SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec

16.30–18.00    Kapela PANKIX z Prahy – styl indie rock

                  

20.00–21.00  Bára Basiková s kapelou

                           vstupné 100 Kč/osoba, 50 Kč/dítě do 15 let, ZP – vstupné vybíráno od 18.45 hodin

 

21.10               Závěrečná večerní fanfára – večerka – ZUŠ Police nad Metují

           

IV. nádvoří

stánkový prodej, občerstvení

 

IV. nádvoří – Piccolominská zahrada

15.00   KON&TAKT (skupina country & blues)

 

V. nádvoří

skákací hrad pro děti, dětské pouťové houpačky, hra na flašinet, občerstvení

 

Galerie výtvarného umění Náchod

Ruské malířství 19. a počátku 20. století – zámecká jízdárna

Vášeň pro barvu – Filipp Andrejevič Maljavin (1869–1940) – ochoz

Michal Čepelka – Recyklus – kabinet kresby, grafiky a fotografie

 

výstava dravých ptáků

 

vystoupení scénického šermu Mercenarius

(prezentace zbrojí, zbraní s možností vyzkoušení, lukostřelba)

 

 

Zámecká alej

soutěže pro děti – SVČ Déčko

prohlídka obory na zámeckém kopci, daňci a mufloni ve volné přírodě

jízda na koni

vojenská kuchyně

 

 

VSTUP DO AREÁLU ZÁMKU NA III. NÁDVOŘÍ BUDE OD 18.45 HODIN ZPOPLATNĚN

vstupné 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, ZP

 

 

   www.mestonachod.cz                                                                            Změna  programu vyhrazena!

 

 

Termíny