VIII: ročník letního hudebního festivalu "DVEŘE JÍZDÁRNY DOKOŘÁN"

Hudba, Turistika

Hudební festival v Jízdárně ve Světcích u Tachova pořádá

Městské kulturní střediskoTachov

vždy v letních měsících a odpoledních hodinách.

Podmínky nabízené ročním obdobím a námi danou hodinou v určený den,

jsou velice příznivé pro diváky i umělce.

Koncerty navštěvují osoby všech věkových kategorií z Tachova a nejbližšího okolí, zájemci z přilehlého německého pohraničí.

Naše pozvání přijali i významní hosté a představitelé z komunální a politické sféry České republiky.

Velkou měrou se nám daří akci zajišťovat pořadatelsky i technicky.

Zájem o vystoupení vrámci letního hudebního festivalu mají pěvecké soubory, sóloví interpreti, velká i malá orchestrální tělesa zČeské republiky i ze zahraničí.

Snahou udržet hudební tradici vnejzápadnějším cípu Plzeňského kraje jsme oslovili umělce se zaměřením na koncertní provedení vážné i populární hudby

-skladby českých i světových hudebních velikánů.

Moderní doba si však žádá i moderní kulturní vyžití obyvatel,

a tak jsou do programu zařazeni i mladí začínající umělci

-sorchestrálním zpracováním skladeb vážné i populární hudby

-s interpretací vážné i populární hudby prezentované vmédiích.

Sohledem na návštěvnost koncertů v roce 2009

můžeme hodnotit letní festival ve Světcích u Tachova velice kladně.

Ohlasy a názory diváků, ale i interpretů jsou podněcující

pro naši aktivitu do let budoucích, vpřípravách následujících

programů vrámci cyklu koncertů vJízdárně ve Světcích u Tachova.

 

 

Účinkují

Program zahrnuje celkem 5 koncertů: r.2010

1. koncert neděle 13.06. v15,00

2. koncert neděle 04.07. v15,00

3. koncert neděle 25.07. v15,00

4. koncert neděle 22.08. v15,00

5. koncert neděle 12.09. v15,00

 

 

 

Zahajovací koncert 13.června Jim Ferguson „Mr. Soul" staneční skupinou Evil dancers company pod vedením MgA. Tomáše Kuťáka

2. koncert 04. července Flintshire Music Service /Anglie/

Smyčcový a dechový orchestr

3. koncert25.července Členové ND - árie zopery La Traviata

4. koncert22. srpna Petr Vacek, plzeňský rodák a jeho hosté

součástí hudebního programu bude výstav květin

Závěrečný koncert 12. září Schola Gregoriana Pragensis

koncertní program „Maiestas Dei"

 

Další dokumenty k akci

     
Termíny