LETNÍ KANOISTICKÉ SJEZDY

Sport

Bude vypouštěno 9,5 m3/s zPodhradí vdobě 7,00 - 11,00 h.

Součástí budou také Vodácké kurzy na Moravici -pevné kánoe pod vedením instruktorů.

Bližší informace na www.vkcampanula.cz

Města Hradec nad Moravicí a Vítkov, VK Campanula

Termíny