Výstava obrazů - linortitů - Marie Martinová - Chadimová

Výstava

Marie Martinová - Chadimová

Narodila se a žila vPraze. Před válkou studovala kresbu a keramiku na „ukrajinské akademii" vPraze, po válce sochařství na akademii výtvarných umění vPraze u prof. K.Pokorného. Když výtvarné prostředky nestačily její fantasii, psala verše.

Stála u zrodu výtvarné skupiny „Máj", která sdružovala výtvarné umělce navzdory nepřízni doby pokračující vtradici českého moderního umění a předválečné avantgardy.

Termíny