Z truhel nejnádhernější šat

Výstava

Z truhel nejnádhernější šat

móda evropských panovnických dvorů

Výstava je věnována historii módy od 13. do 18. století, tedy od gotiky přes renesanci a baroko až k rokoku. Repliky nádherných kostýmů, jaké nosili významní panovníci

a příslušníci šlechtických rodů v Evropě, vytvořili amatérští badatelé v oblasti historie odívání Martina a Martin Hřibovi, Hana Polášková-Wincorová a Vladimíra

a Petr Vodovi. Výstava je doplněna přehledem vývoje evropské módy i podrobnými popisy vystavených oděvů i historických textilních technik.

 


Termíny