M1: Vánoční koncert

Hudba

Program:
Michal Janošík:
 Noe! Noe! Noe!
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

 Tradiční provedení Rybovy pastorální České vánoční mše letos doplní skladba Noe! Noe! Noe! skladatele a významného pedagoga v oblasti hudební teorie Michala Janošíka, nazvaná podle tradičního latinského zvolání, které se prý vkládalo do rozličných vánočních písní.
Slavná Rybova vánoční mše je jedním z mála jeho mešních zhudebnění na český text, její naivní podoba ovšem neukazuje na prostotu autora nýbrž naopak na jednoho z nejsečtělejších lidí tehdejší doby, který se díky svému nevšednímu všestrannému vzdělání a rozhledu často dostával do sporu se svým okolím. Svojí mší na vlastní poetický text chtěl přiblížit biblický vánoční příběh v celé jeho radostné podstatě prostému venkovskému člověku.

Účinkují

Lucie Silkenová – soprán
Karolína Bubleová-Berková – mezzosoprán
Aleš Voráček – tenor
Pavel Švingr – bas
Canticum Ostrava
Jurij Galatenko – sbormistr
Janáčkův filharmonický sbor mladých
Jiří Slovík – sbormistr
Janáčkova filharmonie Ostrava
Marko Ivanovič – dirigent

Termíny