K1: Ensemble Opera diversa

Hudba

Program:
Miloš Štědroň:
 …or not to be… pro smyčce
Jan Novák: Concentus Euridicae pro kytaru a smyčce
Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 14 pro soprán, bas a komorní orchestr op. 135

Mladý brněnský orchestr je ve skutečnosti uměleckým sdružením se širokou působností, vyhraněnou dramaturgií, pěveckým sborem a repertoárovou základnou spolupracujících skladatelů. Na těleso nezávislé na jakékoliv instituci to není špatný začátek.
Letošní jubilant Miloš Štědroň patří ke stálicím hned několika oborů, ať už jde o skladbu, hudební divadlo, popularizaci hudby a vzdělávání či muzikologii. Jan Novák patří do rodu novoříšských Nováků a po celý život jej kromě velmi originálního přístupu k hudební tvorbě charakterizovala také umanutost a tvrdohlavost, která mu způsobila mnoho trápení s komunistickým režimem. Jeden z posledních Šostakovičových symfonických kolosů je ve skutečnosti komorní, vokální a má jedenáct částí. Nesmírně hluboké dílo vznikalo během osamocení při dlouhé hospitalizaci a karanténě. Téma se zdá až morbidní: zhudebněny jsou tu ruské překlady poezie čtyř rozličných básníků, kdy společným tématem je smrt. Těžko si lze v sovětské společnosti na konci 60. let 20. století představit choulostivější a tabuizovanější téma.

Účinkují

v jednání – kytara
Lucie Kašpárková – soprán
Jan Šťáva – bas
OK Percussion Duo
Ensemble Opera Diversa
Gabriela Tardonová – dirigentka

Termíny