„Na hrudi obra obláček malý...“ - FILHARMONIE NA STADIONĚ

Volný čas, Hudba

SERGEJ RACHMANINOV Útes, symfonická báseň op. 7
RICHARD WAGNER Wesendonck Lieder (Pět písní na slova Mathildy Wesendonckové)
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ Symfonie č. 5 e moll op. 64

 

• symfonický „obraz“ Sergeje Rachmaninova, nazvaný podle stejnojmenné Lermontovovy básně a inspirovaný jednak jejím prvním dvojverším („Na hrudi obra – skalního štítu / nocoval zlatý obláček malý…“), jednak Čechovovou povídkou Cestou • pět písní Richarda Wagnera na slova Mathildy Wesendonckové, půvabné manželky bohatého obchodníka a skladatelova mecenáše • cyklus předjímající zralý sloh Wagnerových vrcholných oper a jeden z mála neoperních opusů autora trvale se udržujících na koncertních pódiích • romanticky vypjatá „osudová“ symfonie Petra Iljiče Čajkovského s výraznými autobiografickými rysy, zpočátku samotným skladatelem nahlížená jako nepříliš zdařilá, dnes vnímaná jako jedno z jeho nejreprezentativnějších děl.

Veřejná generální zkouška se koná 10.05.2018 v 11:00 hod.
Jednotná cena, bez možnosti slevy 120 Kč.

Účinkují

mezzosoprán Jana Hrochová, Filharmonie Brno, dirigent Petr Altrichter

Termíny