Respektovat a být respektován

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a budují dobré vztahy.

 

 

 

 

1. seminář: 19. 10. 2017 od 17:30 do 21:00 hod.

Sdělování odůvodněných požadavků I.

Cíle výchovy, každodenní komunikace a potřeby dětí. Socializace a sebeúcta. Stanovování hranic chování a vývojové úkoly dětí. Obsah

vs. forma sdělování požadavků. Poznatky o fungování mozku - jeden z argumentů pro respektující přístup. Komunikační dovednosti I. –

popisný vs. hodnotící jazyk.

 

.

 

2. seminář: 26. 10. 2017 od 17:30 do 21:00 hod.

Sdělování odůvodněných požadavků II.

Respektující vs. mocenský model vztahů ve výchově a vzdělávání dětí i mezi dospělými. Poslušnost a její rizika vs. zodpovědnost.

Komunikační dovednosti II. – informace, výběr, otevřené otázky, jedno slovo. Zásady respektující komunikace.

 

3. seminář: 2. 11. 2017 od 17:30 do 21:00 hod.

Emoce I.

Základní fakta o emocích. Souvislost mezi emocemi a lidskými potřebami. Různé způsoby, jak reagujeme na emoce u druhých. Formy

empatické reakce.

 

4. seminář: 9. 11. 2017 od 17:30 do 21:00 hod.

Emoce II.

Zvládání vlastních emocí – impulzivní a vědomý způsob. JÁ-sdělení a TY-sdělení. Jak učit děti hovořit o tom, co prožívají a co potřebují.

Emoční inteligence. Rizika některých běžných komunikačních stylů.

 

5. seminář: 23. 11. 2017 od 17:30 do 21:00 hod.

Co namísto trestání

Vnitřní a vnější motivace k učení a práci. Přirozený důsledek a sociální důsledek nežádoucího chování dětí. Následná reakce dospělého –

trest nebo vedení k zodpovědnosti? Rizika trestů. Postupy při nežádoucím chování dětí.

 

6. seminář: 30. 11. 2017 od 17:30 do 21:00 hod.

Jak vyjadřovat uznání a ocenění

Vyjasnění pojmů odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Jak poskytovat zpětnou vazbu a vyjadřovat uznání, aniž bychom vytvářeli

závislost na autoritě.

 

7. seminář: 7. 12. 2017 od 17:30 do 21:00 hod.

Respektující komunikace pro každý den

Různé možnosti hodnocení ve škole, podpora sebehodnocení. Rizika soutěží. Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních

„krizových“ situací a konfliktů mezi dětmi. Procvičování respektujících dovedností.

 

 

 

Účastnický poplatek: 3.150 Kč

 

Přihlášky: na jara@kc12.cz do 12. 10. 2017

 

Místo konání: KULTURNÍ CENTRUM „12“, Jordana Jovkova 3427/20 Praha 4

 

Účinkují

Lektorky: Bc. Radka Rendošová  a Soňa Rýdl

Termíny