Stará hudba 20. století - FILHARMONIE DOMA II

Volný čas, Hudba

HANS WERNER HENZE I sentimenti di Carl Philipp Emanuel Bach pro flétnu, harfu a smyčce
MAURICE RAVEL Introdukce a Allegro pro harfu a malý orchestr 
CARL PHILIPP EMANUEL BACH, Flétnový koncert A dur Wq. 168, H. 438
ALFRED SCHNITTKE Requiem pro sóla, smíšený sbor a instrumentální soubor

 

• sólo pro přední českou harfenici a prvního flétnistu Filharmonie Brno • C. Ph. E. Bach na dva způsoby: flétnový koncert a orchestrální transkripce (s koncertantní flétnou a harfou) jeho Fantasie-Sonáty pro housle a klavír z pera významného skladatele 20. století H. W. Henzeho • původně scénická hudba Alfreda Schnittkeho k Schillerovu dramatu Don Carlos, pojatá jako rekviem sloužené na pozadí událostí odvíjejících se na jevišti • sbor doprovázený Schnittkeho oblíbeným instrumentariem (mj. rozsáhlou baterií bicích nástrojů, elektrickou a basovou kytarou, celestou, klavírem či varhanami)

Účinkují

harfa Kateřina Englichová, flétna Petr Pomkla
Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno, dirigent Stefan Veselka cembalo (Bach)

Termíny