A5: Haydnovo mistrovské dílo

Hudba

Program:
Joseph Haydn:
 Stvoření, oratorium pro sóla, smíšený sbor a orchestr

Přední světový specialista na starší hudbu Václav Luks tentokrát nepřiváží svůj proslulý soubor Collegium 1704, nýbrž přijíždí sám nastudovat s Janáčkovou filharmonií, Českým filharmonickým sborem a výkvětem české pěvecké školy klasický oratorní kus, Haydnovo živelné Stvoření. Basový part přednese charismatický ostravský rodák Jan Martiník, který od roku 2008 působí trvale v Berlíně, nejprve v tamní Komische Oper a od roku 2011 ve Státní opeře pod lipami.
Haydn nikdy neusiloval o projekci vlastních těžkostí, jeho hudba chce být ve všech ohledech krásná a povznášející. Stvoření představuje jeho skladatelský i lidský testament. Nápad vznikl během jeho britských cest pod vlivem monumentálních provedení Händelových oratorií, běžně v podání mnohasetčlenných pěveckých sborů.
Na konci své tvůrčí dráhy přichází Haydn s překvapivě výstřední barvitou freskou a nespoutaným libretem, které vzniklo zásadním přepracováním anglického originálu neznámého autora s doplněním pasáží z knihy Genesis, z žalmů a z Miltonova Ztraceného ráje. Nesnadný úkol dát toto vše dohromady nakonec precizně zastal císařský knihovník a rádce, pomocník a přítel všech tří vídeňských klasiků Haydna, Mozarta a Beethovena baron Gottfried van Swieten, sám amatérský hudebník.

Účinkují

Nicola Proksch – soprán
Jaroslav Březina – tenor
Jan Martiník – bas
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala – sbormistr
Janáčkova filharmonie Ostrava
Václav Luks – dirigent

Termíny