Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 144 lety.

Volný čas, Pro děti, Turistika

Vsobotu 22. května pořádá Muzeum přírody Český ráj ve spolupráci stradiční historickou jednotkou 73. pěším plukem ze Železnice na Prachově Vzpomínku na boj vPrachovském sedle před 144 lety. Od 14 hodin je připraven u pomníků u muzea na naučné stezce Bitva u Jičína zajímavý program, při kterém uvidíte nejen uniformy a zbraně vojáků z19. století, ale i ukázky tehdejší bojové taktiky přímo vterénu. Vše se bude odehrávat přímo na místech, kde vroce 1866 probíhaly boje mezi rakouskou a pruskou armádou. Součástí programu je také volná prohlídka expozice věnované válečným událostem vroce 1866 vnašem regionu a informace o vznikajícím filmovém dokumentu Válka vobrazech. Pro návštěvníky je tu připraven bohatý výběr publikací a pohlednic na téma prusko-rakouské války 1866.

 

 

Termíny