Prázdninový pobyt - sebepoznání

Volný čas

 

Intenzivní prázdninový týdenní kurz sebepoznání

MUDr. Pavel Špatenka

 

 

Zaměření kurzu:

Kurz bude zaměřen na techniky vědomého prožívání a na techniky analytického sebepozorování.

Nácvik sebeuvědomění a vědomého prožívání přináší do vědomí energii a vůli potřebnou ke změně postojů a duševních návyků, které nám brání vrozvíjení a uvědomění sama sebe

 

 

!!! POČET OSOB LIMITOVÁN!!!

 

Cena: 7.000,-/ osoba/ týden (ubytování,strava-plná penze)

Místo konání bude upřeseněno...

 

Více informací: Petr Jáchym, tel. č. 777206 377 , email: monnada@seznam

 

 

Účinkují

MUDr. Pavel Špatenka - http://www.monnada.cz/pavel-spatenka.html

Kontakty

www.monnada.cz

Termíny