UMakArt: You Make Art - Workshop se skupinou Ládví

Volný čas

UMakArt: You Make Art je novou platformou pro setkávání se současnými umělci a současným uměním. Tento projekt je realizován skupinou mladých lidí za podpory programu EU Mládež v akci a je také určen lidem ve věku od 15 do 25 let, kteří se mohou do projektu aktivně zapojit. Workshopy jsou otevřeny všem mladým lidem bez ohledu na jejich zaměření či zkušenosti s uměleckou tvorbou. Cílem projektu je vytváření pozitivního vztahu k umění a kultuře a motivace k využívání vlastní kreativity. Všechny workshopy jsou pro účastníky zdarma.

 

Již čtvrtý workshop pořádaný platformou UMakArt vspolupráci s uměleckou skupinou Ládví se uskuteční 15.5.2010 od 15 00 vrámci festivalu Street For Art (v okolí stanice metra Háje).

 

Umělecká skupina Ládví umísťovala již svá první díla do veřejného prostoru sídliště. Tentokrát vám její však členové přiblíží umění na pomezí sociální akce, které ale rozhodně nevylučuje umělecké nadání nebo organizační schopnosti.

V rámci workshopu představí výstavu děl současných umělců různých generací prezentujících různé formy a přístupy v současném vizuálním umění, nazvanou Demonstrace prostoru. Tato výstava bude probíhat v Dočasném centru umění Blox, zkonstruovaném přímo pro festival Street for Art.

Ládví zde soustředili díla umělců, kteří je nejvíc inspirují, a vy budete mít v rámci workshopu možnost - stejně jako oni - vyzkoušet si různé přístupy k tvorbě. Vzniklá díla pak budou umístněny do veřejného prostoru v okolí metra Háje.

 

Přijďte snámi popřemýšlet o umění na sídlišti, o tom kdo ho vytváří, či jak a proč vlastně vzniká.

 

Těšíme se na Vás!

Více informací na

 

www.youmakeart.cz

 

info@youmakeart.cz

produkce@youmakeart.cz

 

Termíny