Divá Bára

Film
Povídka Boženy Němcové posloužila jako předloha pro romantický příběh o odvážné, samorostlé dívce, opovrhované dceři obecného pastýře, která se nebojí ničeho - ani noci, ani plavání. Jenže pověrčiví vesničané si o ní vyprávějí všelijaké podivné věci, dokonce hledají spojení s mocnostmi pekelnými. Smělá a odvážná Bára na hloupé předsudky svých bližních málem doplatí. Drama. (ČSR 1949) Hrají Vlasta Fialová, Robert Vrchota, Jana Dítětová, Jaroslav Vojta, Jan Pivec, Josef Kemr. Režie Vladimír Čech. (79 minut) (české znění)
Termíny