Jak nahoře tak dole - systemické konstelace

Volný čas

"To, co je dole, je stejné jako to, co je nahoře. A to, co je nahoře, je stejné jako to, co je dole, aby se uskutečnila zázračná díla jedné jediné věci." Tato výpověď, která se většinou traduje ve zkráceném pojetí slovy "jak nahoře, tak dole", je klíčem k hermetické filozofii. Vychází z předpokladu, že všude ve vesmíru, nahoře i dole, "jak na zemi, tak na nebi", v makroskopickém i mikroskopickém prostředí, na všech úrovních jevových forem, platí stejné zákony.

Druhá věta ze Smaragdové desky. jejíž autorství je přisuzováno Hermovi Trismegistovi bude předmětem zkoumání semináře Jak nahoře tak dole.

Zkoumat budeme její platnost vnašich vztazích. Jak se zrcadlí vnější vztahy rodiny ze které pocházíme, ve vztahu nás samých ksobě?

Dvoudenní seminář který pro Vás připravil Prostor 42 je určen pro limitovaný počet účastníků. Pro každého zVás bude vymezen dostačující čas na to aby jste mohli první den semináře prozkoumat vztahy ve své původní rodině a druhý den porovnat jak se tyto vztahy projevují ve vašem vnitřním světě.

Je mnoho způsobů jak se my lidé snažíme uchopit a pojmenovat něco tak subtilního jako jsou naše myšlenkové pochody naše emoce, to proč a jak reagujeme vurčitých situacích. Mnoho terapeutů si všimlo toho že uvnitř nás žijí různé „podosoby" které mají svůj vlastní slovník, své vlastní cíle a své vlastní hodnoty a snad každý kdo se zabývá lidským prožíváním a chováním ví jak určující je pro nás otisk naší rodiny který neseme vsobě.

A tak jako milující a laskavá rodina nás vybaví na cestu životem podporou stejně tak náš pocit vnitřní vyrovnanosti je velmi ovlivněn tím vjakém souladu jsou naše vnitřní „osoby", naše různé cíle, různé záměry, hodnoty. Jak nahoře tak dole?

Cena: 1500 Kč, pro pár (partnerský nebo přátelský) 2500 Kč

Maximální počet účastníků je 10. Prosíme o zaplacenícelé částky nebo zálohy 500kč na účet:číslo: 219752370 kód banky 0300Variabilní symbol: telefonní číslo (9 číslic) Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a název seminář. Platba je vratná v případě zrušení kurzu

Často kladené otázky najdete na: Rodinné konstelace v otázkách a odpovědích

Termíny