Jarmark řemesel

Volný čas

Každoroční jarmark se stánky s ukázkami různých řemesel je velmi pěkná akce , kterou stojí zato navštívit. Můžete si i některé výrobky zhotovené před očima zakoupit.

Občerstvení na místě - restaurace u Tučků

Termíny