Industriální zóny - výdobytek moderní společnosti? Keltské výrobní areály

Výstava

Výstava přivádí návštěvníky mezi Kelty, kteří budovali v příhodných oblastech, často v blízkosti surovinových zdrojů, své výrobní zóny. Pozornost autorů (pracovníků Ústavu archeologické památkové péče středních Čech) se soustředí na Rakovnicko a Novostrašecko, kde vzniklo velké množství dílen zpracovávajících švartnu a na Litoměřicko s výrobou kamenných mlýnu u Lovosic a Malých Žernoseků. Výstava nejen představuje místa, odkud švartna pochází, ale předvádí návštěvníkům i pracovní postup při výrobě černých šperků, které se z Novostrašecka vyvážely do velké části střední Evropy. K vidění je rovněž replika jednoduchého soustruhu. Návštěvníci se také seznámí s celým pracovním postupem při tavbě železné rudy včetně rekosntrukcí tavících pecí a lokalitami spojenými s železářstvím. Autoři rovněž prezentují Mšecké Žehrovice, místo s nálezem ohrazeného areálu se sídelně-ceremoniálními funkcemi a úžasnou keltskou plastikou, kterou je možné ve věrné kopii obdivovat přímo na výstavě.

Kontakty

wwww.uappsc.cz

Termíny