POZVÁNKA DO DOMU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

Volný čas

1. od 16.30 - 17.30 h na přednášku o záchraně volně žijících zvířat, o záchranných stanicích pro volně žijící zvířata, sukázkou např. živých zachráněných netopýrů (Ing. Dagmar Zieglerová, Český svaz ochránců přírody)

Přednáška bude zdarma přístupná široké veřejnosti.

2. od 17.30 - 19 h na schůzku sdobrovolníky organizace Společnosti pro zvířata při pořádání kampaní a akcí pro veřejnost

Program:

- Uvítání, představení a evidence nových i stávajících spolupracovníků organizace

- Malý veganský raut

- Shrnutí dosavadní činnosti

- Nastínění plánů do budoucna, představení plánovaných akcí, kampaní a přednášek, diskuse

- Představení spolupracujících organizací

- Možnost uplatnění dobrovolníků, rozdělení činností a diskuse

- Představení nového systému pro dobrovolnickou činnost

- Prostor pro návrhy, náměty, připomínky, inspiraci

 

Účinkují

Společnost pro zvířata - základní organizace Českého svazu ochránců přírody - je nevládní, nezisková organizace - občanské sdružení, které usiluje o zajištění vhodných podmínek pro život zvířat a dobré zacházení snimi. Je aktivní za ukončení krutých podmínek chovu hospodářských zvířat. Směřuje lidskou společnost k lepšímu vztahu a citlivějšímu přístupu ke zvířatům, vystupuje proti metodám tzv. intenzivního zemědělství, kde je na zvířata pohlíženo jako na výrobní stroje a ne jako na živé tvory, proti dlouhodobé přepravě zvířat, informuje o tom, jak každý může svým způsobem života včetně výběru potravin ovlivnit podmínky chovu zvířat, a jaký dopad má intenzivní chov zvířat na lidské zdraví, životní prostředí a světovou chudobu. Hlavní kampaní v současné době je kampaň Slepice z klece ven, která vyžaduje ukončení chovu slepic v klecích a upozorňuje na skutečnost, že každý z násmůže pomoci od utrpení zvířat tím, jaká vejce bude preferovat

Termíny