I. Festival řemesel a tradic na Ostrožsku

Hudba, Pro děti

Lidový jarmark řemesel - Folklórní program - Olympiáda dětí ZUŠ a DDM - Dětská výtvarná dílnička - Přehlídka a prodej regionálních vín

Termíny