Jak přežít blahobyt

Volný čas

Hostem bude spisovatel pan Ivan Klíma, prozaik, dramatik, publicista. Je nejpřekládanějším českým autorem. Spoluzakladatel Obce spisovatelů a místopředseda českého PEN-klubu. Vystudoval češtinu a literární vědu na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pokusíme se nalézt odpověď na otázky, jaké je duchovní ovzduší v současné civilizaci, jakou jistotu nabízí svět v nejbližší budoucnosti, nebo zda je na místě naděje a další.

Kontakty

www.knih-st.cz

Termíny