ZVEME VÁS DO DOMU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V RÁMCI OSLAV DNE ZEMĚ

Volný čas, Pro děti

Již několik let se pořádají oslavy světového Dne Země - 22. 4. Jménem Společnosti pro zvířata a ČSOP bychom při této příležitosti rádi pozvali širokou veřejnost do Ekologického centra ČSOP - Domu ochránců přírody, kde bude připraveno informační odpoledne stématikou ekologie, ochrany přírody a zvířat, zdravá výživa apod. Věříme, že informace, které zde jedinec získá, budou přínosem nejen jemu samotnému, ale i celé naší Zemi.

PROGRAM:

 

15:00 - 16:00

Promítání krátkých filmů: ekologie, ochrana zvířat, zdravotní stav populace a jednotlivce apod.

Prezentace MATERIÁLů ekologických organizací: seznámení sprogramem a činností organizací na ochranu zvířat, přírody, zdraví apod. formou nabídky informačních materiálů a některých produktů

Ochutnávka zdravých potravin a bio produktů: vzorek zdravých a bio potravin, Fair trade produkty, přírodní kosmetika apod.

16:00 - 17:00

Přednáška Společnosti pro zvířata - Hospodářská zvířata: chov hospodářských zvířat intenzivním průmyslovým způsobem, etický spotřebitel, zákon na ochranu zvířat, možnosti řešení a minimalizace týrání zvířat

17:00 - 18:00

Přednáška ČSOP (Českého svazu ochránců přírody) - Živá zahrada: seznámení s projektem ČSOP Živá zahrada, který si klade za cíl motivovat veřejnost k úpravám svých zahrad i pro potřeby volně žijících živočichů. Prostřednictvím Živé zahrady se tak alespoň částečně vrací příroda zpět do blízkosti člověka

18:00 - 19:00

Prostor pro diskusi, dotazy, prohlídka zahrady ekocentra (ukázka ptačích budek, jezírko sobojživelníky)

Vprůběhu odpoledne budete mít možnost vyzkoušet si KLEC vrámci kampaně „Slepice zklece ven" - „Zkuste si klec". (97 % všech slepic vzemědělském výrobním sektoru je umístěno vklecích, 24 hodin denně, celý svůj život (přibližně 1, 5 roku). Kromě slepic takto žijí také prasnice a obecně jsou ve stísněných podmínkách chována všechna hospodářská zvířata vprůmyslovém zemědělství.

  

Účinkují

Společnost pro zvířata - z.o. ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, www.spolecnostprozvirata.cz, s.pro.zvirata@ecn.cz, 222 511494, 603851 334

 

Termíny